𝗙𝗟𝗔𝗠𝗜N𝗚𝗢 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 𝗦𝗟𝗘𝗘𝗩𝗘 𝗦𝗠𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 𝗗𝗥𝗘𝗦𝗦

489.000 $

𝗙𝗟𝗔𝗠𝗜𝗚𝗢 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 𝗦𝗟𝗘𝗘𝗩𝗘 𝗦𝗠𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 𝗗𝗥𝗘𝗦𝗦

🌱 Tông màu xanh biển mát mắt
☀️ Chất vải Cotton 100%
🌱 Smock và thêu họa tiết
☀️ Tay cánh tiên thoáng mát
🌱 Form chữ A, dài đến gối

️🛒 Inbox cho nhà Poesie ngay nhé ạ
𝑃𝑜𝑒𝑠𝑖𝑒 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒 – 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑚𝑎𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠ℎ𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠

Xóa
Mã: N/A Danh mục: