𝗡𝗔𝗩𝗬 𝗦𝗠𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 𝗗𝗥𝗘𝗦𝗦

489.000 $

𝗡𝗔𝗩𝗬 𝗦𝗠𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 𝗗𝗥𝗘𝗦𝗦
Chiếc đầm phù hợp cho mọi mùa trong năm

🌱 Tông màu xanh Navy, in hoa trắng
☀️ Chất vải Linen thoáng mát
🌱 Smock và thêu hoa Hồng trắng
☀️ Tay phồng
🌱 Form chữ A, dài đến gối

️🛒 Inbox cho nhà Poesie ngay nhé ạ
𝑃𝑜𝑒𝑠𝑖𝑒 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒 – 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑚𝑎𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠ℎ𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠

Xóa
Mã: N/A Danh mục: