𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 𝗦𝗟𝗘𝗘𝗩𝗘 𝗦𝗠𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 𝗗𝗥𝗘𝗦𝗦

489.000 $

𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 𝗦𝗟𝗘𝗘𝗩𝗘 𝗦𝗠𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 𝗗𝗥𝗘𝗦𝗦
Chiếc đầm phù hợp cho mọi mùa trong năm

🌱 Tông màu hồng Pastel
☀️ Chất vải Muslin cao cấp
🌱 Smock hoa hồng
☀️ Tay cánh tiên
🌱 Form chữ A, dài đến gối

️🛒 Inbox cho nhà Poesie ngay nhé ạ
𝑃𝑜𝑒𝑠𝑖𝑒 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒 – 𝐻𝑎𝑛𝑑𝑚𝑎𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑠ℎ𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝐾𝑖𝑑𝑠

Xóa
Mã: N/A Danh mục: